Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

Αξιολόγηση - Evaluation


Σε αυτή την σελίδα, έχετε την ευκαιρία να ελέγξετε τις γνώσεις που αποκτήσατε μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, αλλά και να αξιολογήσετε το πρόγραμμα. Απαντήστε και στα δύο ερωτηματολόγια και στη συνέχεια πατήστε υποβολή.

                                   Πρώτο Ερωτηματολόγιο
Δεύτερο Ερωτηματολόγιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου